zamowprzekaz.pl

Instalacja sprężonego powietrza

Mnóstwo zakładów przemysłowych funkcjonuje obecnie dzięki wykorzystanie różnorodnych, wysokociśnieniowych instalacji sprężonego powietrza. Wykonanie nowej instalacji, unowocześnienie czy wyremontowanie obecnej oraz inspekcje, najlepiej zlecać firmie 7bar, która zawsze profesjonalnie realizuje takie zadania. Nowoczesna instalacja sprężonego powietrza, wykonana lub zbadana przez firmę, będzie zapewniała wysoką wydajność pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, a więc i zmniejszeniu kosztów pracy firmy.


Firma Inżyniersko - Handlowa "Aria-C"
ul. Skalna 4
60-113 Poznań
tel. +48 664 784 800

18 wpis

3 wpisy

1 wpis

2 wpisy

0 wpisów